ข่าวประชาสัมพันธ์

       

   เทศบาลนครเชียงราย จัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง  จ.ศ. ๑๓๘๐ ( ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ) ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย  โดยมีนายวันชัย  จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  เป็นประธานปล่อยขบวนแห่สงกรานต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น  ณ บริเวณสี่แยกประตูเชียงใหม้

 

 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ดร.หนุ่มไฟแรง ผู้สร้างตำนาน นวัตกรรม Cluster ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (plc)
พัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ สายพันธ์ุใหม่ ไทยแลน 4.0 เพื่อคุณภาพของนักเรียน           

 

 

  นายวันชัย จงสุทธานามณี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง โมไบค์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทลีโอ ออโต้แมชชีนม์ จำกัด...ในการร่วมมือ ร่วมกันออกแบบและบริหารจัดการบริการรถจักรยาน ที่เมื่อใช้แล้ว ไม่จำเป็นต้องนำไปคืนจุดจอดแดิม (Deck-Less Bike Share) 

...ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีระบบจีพีเอสและเทคโนโลยีสมาร์ทล็อค ติดตั้งอยู่บนตัวจักรยาน ผู้ใช้สามารถใช้บริการจักรยานผ่าน "แอปพลิเคชั่นบนมือถือ" ในการค้นหาและสแกน QR Code บนตัวจักรยานเพื่อปลดล็อ..ทำให้การขับขี่จักรยานเป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทางที่สะดวกสบาย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วปัญหาการจราจรติดขัดในชุมชนเมืองได้

Visitors: 159,475