ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เทศบาลนครเชียงราย  ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู ในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายร่วมต้อนรับ คณะกรรมตรวจประเมินรางวัลพระปกเกล้า พร้อมตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการ “ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์” รอบที่ ๓  โดยเทศบาลนครเชียงรายนำเสนอผลงานโครงการนวัตกรรมในการดำเนินโครงการผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน (Learning Support Assistant: LS)ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเวียง เทศบาลนครเชียงราย และ ”โครงการบ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด” ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย (ฝั่งมัธยมต้น)

นางสลักจฤฏดิ์ ติยะไพรัช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ประธานพิธีเปิดร้านอาหารภูพันธ์ โดยมีนายเนตร คำพันธ์ พร้อมนางสมพร สุภาชนะ เจ้าของและผู้บริหารให้การต้อนรับ และในงานมีมินิคอนเสิร์ตของศิลปิน นนท์ธิยา จิวบางป่า บรรยากาศดี อาหารอร่อย ที่จอดรถกว้างมาก ใครมาเที่ยวเชียงรายมาทาน อาหารร้านนี้รับรองประทับใจแน่นอน ร้านอยู่บ้านปางลาว ห่างจากแยกทางเข้าสนามบินไปประมาณ 150 เมตร อยู่ด้านหลังสนามฟุตบอลเชียงรายยูไนเต็ด  อ.เมือง จ.เชียงราย                                                     

"กิตติ"นำทีมคว้ารางวัลกินรีอาหารปลอดภัย 
  สิงห์ปาร์คคว้ารางวัล"ท่องเที่ยวเชิงเกษตร"
              เมื่อวันที่ 27 ก.ย.2560 ผ่านมา ที่ห้องรอยัล พารากอน ฮอลล์ 2 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Award)ครั้งที่ 11 หรือ รางวัลกินรี จำนวน 6 ประเภท ได้แก่ รางวัล Hall of Fameรางวัลประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยว รางวัลประเภทที่พักนักท่องเที่ยว รางวัลประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รางวัลประเภทรายการนำเที่ยว ปรากฏว่าผู้ประกอบการจังหวัดเชียงรายได้รับรางวัล 2 ราย ได้แก่ โครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข ของสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย (สสทน.เชียงราย) ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์กรภาคเอกชน ภาคเหนือ มีนายกิตติ ทิศสกุล นายสมาคมสสทน.เชียงราย ขึ้นรับรางวัลจาก พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ในขณะที่สิงห์ปาร์คเชียงรายได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภาคเหนือ มีนายพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์คเชียงราย จำกัด ขึ้นรับรางวัล
          นอกจากนี้ในส่วนของภาคเหนือ มีผู้ได้รับรางวัลดังนี้  รางวัลองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวยอดเยี่ยม ได้แก่ น่าน เมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เทศบาลเมืองน่าน,รางวัลองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวดีเด่น ภาครัฐ ได้แก่ ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์, โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยวบนพื้นที่สูง (สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์กรมหาชน) จ.เชียงใหม่ ,รางวัลองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวดีเด่น ภาคเอกชน ได้แก่ โครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข สสทน.เชียงราย, การท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์กรสาธารณประโยชน์ (เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน) จ.แม่ฮ่องสอน,แหล่งนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ รางวัลดีเด่น พิพิธภัณฑ์ธนบดี จ.ลำปาง, และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รางวัลดีเด่น สิงปาร์คเชียงราย และไร่กำนันจุล จ.เพชรบูรณ์,
           โครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อปีพ.ศ.2554 ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และประกาศเป็นวาระจังหวัดเชียงรายเมือปีพ.ศ.2558 มีการขยายเครือข่ายผู้ผลิตคือ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชปลอดสาร เครือข่ายผู้ประกอบการคือ ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ที่พักต่างๆ ที่นำพืชปลอดสารจาเครือข่ายเกษตรกรมาปรุงอาหารให้นักท่องเที่ยวและผู้บริโภค และเครือข่ายผู้บริโภคคือ กลุ่มนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่ซื้ออาหารจากเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ประกอบการมาบริโภค ทำให้เกิดสังคมเกษตรสีเขียว นำไปสู่การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีนายกิตติ ทิศสกุล นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.เชียงราย เป็นผู้จัดการโครงการฯ                                                                                              หนุ่ยประตูน้ำ  ข่าว/ภาพ

พ.จ.อ.ทวีป เชี่ยวสุวรรณ หน.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองป้องกันฯ และสำนักการช่าง อบจ.เชียงราย ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทต.หล่ายงาว ทต.ม่วงยาย ทต.ท่าข้าม และ อบต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ออกสำรวจพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ. พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี นำโดย นายสุรพล  ตันกสิกิจ นายก อบต.ทุ่งคอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.และบุคลากร อบต.ทุ่งคอก ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2 อบจ.เชียงราย                                                                       

เทสโก้ โลตัส เชื่อมั่นไทย เดินหน้าเปิดสาขาใหม่ต่อเนื่อง"สร้างงานและโอกาสทางธุรกิจ"
เทสโก้ โลตัส ยังมั่นใจเศรษฐกิจไทย โดยได้เดินหน้าลงทุนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดสาขาใหม่ในหัวเมืองหลักและหัวเมืองรองไปแล้วกว่า 30 แห่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มเกือบ 1,000 ตำแหน่ง และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยได้ขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าและบริการ พร้อมยืนยันลุยขยายสาขาใหม่ตามโร้ดแมปการลงทุนที่วางไว้
           มร. จอห์น คริสตี้ ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “เทสโก้ โลตัส ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยย่างเข้าสู่ปีที่ 23 ในปีนี้ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าและเติบโตไปพร้อมๆ กับเศรษฐกิจไทย โดยที่ผ่านมาในช่วงครึ่งปีแรก เราเปิดสาขาไปแล้วทั้งสิ้น 30 สาขา โดยเป็นสาขาขนาดใหญ่ 5 แห่งในจังหวัดบุรีรัมย์ อุทัยธานี ชัยภูมิ นครสวรรค์ และสระแก้ว อีก 25 สาขาเป็นร้านเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ในหลายจังหวัดทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วย”  
   “การเปิดสาขาอย่างต่อเนื่องของเทสโก้ โลตัส ในช่วงครึ่งปีงบประมาณ 2560 เป็นไปตามแผนที่ได้วางเอาไว้ เทสโก้ โลตัส ยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของเศรษฐกิจไทย และมุ่งมั่นที่จะจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงในราคาประหยัดให้ลูกค้าของเราทั่วประเทศผ่านร้านค้าของเราในปัจจุบันซึ่งมีกว่า 1,900 สาขา รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ทั้ง 3 ช่องทางด้วย ซึ่งการเปิดสาขาใหม่ นอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้เข้าถึงสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดแล้ว ยังเป็นการสร้างงานเพิ่มเติมในท้องถิ่นรวมเกือบ 1,000 ตำแหน่ง และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรไทย ได้ขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าอีกด้วย
        นอกจากการเปิดสาขาใหม่แล้ว เทสโก้ โลตัส ยังได้ลงทุนปรับปรุงสาขาที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดียิ่งขึ้น ส่วนในด้านของสินค้า ในปีนี้เทสโก้ โลตัส ยังคงเน้นการลงทุนพัฒนาคุณภาพของอาหารสด ให้มีความสดใหม่และปลอดภัย พร้อมราคาที่ประหยัด ในด้านราคาสินค้า เทสโก้ โลตัส ยังคงยืนหยัดเป็นที่หนึ่งในด้านราคาประหยัดในทุกๆวัน เพื่อช่วยลูกค้าลดค่าครองชีพ
       ในครึ่งหลังของปีนี้เราจะเดินหน้าเปิดสาขาต่อเนื่องตามแผนการลงทุนที่วางไว้ตั้งแต่ต้นปี ซึ่งสาขาใหม่จะกระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัด และจากการขยายจำนวนร้านค้า เราตั้งเป้าหมายที่จะรับซื้อผักผลไม้ตรงจากเกษตรกรไทยเพิ่มขึ้นทุกปี  โดยปีที่แล้วเรารับซื้อไปแล้ว 150,000 ตัน ส่วนปีนี้การรับซื้อผักผลไม้ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาล พร้อมจ้างงานในพื้นที่เพิ่มอีกจำนวนมาก” มร. จอห์น กล่าวสรุป                                                                                                                  

 

คุณลักขณา นันทพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกร้านค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ร่วมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน วันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 “Special Moment  with MOM วันโปรดกับคนพิเศษ” โดยมี ดร.ศรชัย มุ่งไธสง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีอาจารย์บรรจบ ปูธิปิน ผู้บริหารจากขัวศิลปะเชียงราย ,ผู้บริหารจากโรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ร่วมงานดังกล่าว ณ ชั้น 1 โซนกังหันลมไม้ไผ่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย                                                       

 

         
            

Visitors: 156,403