สกู๊ปพิเศษ2

  เชื่อมโยงหมู่บ้านการค้าชายแดนเชียงของ 

         การค้าขายสินค้าต่างๆมีมาแต่สมัยโบราณกาล ค้าขายกันระหว่างประเทศและในประเทศ ตอนนี้เข้าสู่  AEC เป็นการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์, อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า จึงทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว แขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว และเมืองบ่อเต็น เชียงรุ้ง(สับสองปันนา) มณฑลคุณหมิง กับมณฑลยูนนานของประเทศจีน โดยมีเส้นทางคมนาคมทางแม่น้ำโขงและถนน R3A สัญจรไปมาและบรรทุกสินค้าต่างๆ
          ดังนั้้น ทางพาณิชย์จังหวัดเชียงราย โดยนางพิมล ปงกองแก้ว พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ได้จัดงาน"การเชื่อมโยงหมู่บ้านค้าขายเมืองชายแดน อ.เชียงของ จ.เชียงราย"เพื่อส่งเสริมสินค้าธุรกิจสินค้าเด่นของกลุ่มจังหวัด(Lanna Trip อ.เชียงของ) ภายใต้การส่งเสริมพัฒนาการค้า การลงทุน Logistics รองรับการเชื่อโยงเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันปีงบประมาณ 2560 ณ วันท่าข้ามศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยนำสื่อมวลชนทุกแขนงจากส่วนกลางและและ จ.เชียงราย จำนวนกว่า 30 คนไปร่วมงานเพื่อจะได้นำเอาการจัดง่านครั้งนี้ไปประชาสัมพันธ์ พร้อมกันนี้ได้เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) สปป.ลาว ไปเยี่ยมชมหมู่บ้านหัตถกรรมกลุ่มทอผ้าฝ้ายไทลื้อ เมืองต้นผึ้ง
        จากนั้น ข้ามกลับไทยไปเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจการค้าของชุมชน อ.เชียงของ บริเวณโรงหนังเก่า เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำ และชมการสาธิตการทอผ้าไทลื้อบ้านป้าแว่น ชุมชนทอผ้าศรีดอนชัย พร้อมร่วมเสวนา"พัฒนาชุมชนชายแดนอย่างไรเพื่อเพิ่มรายได้จากการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว" ในการนี้ นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ท่านสีสุพัน สิริธรรม ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงบ่อแก้ว หอการค้าจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับอบอุ่น โดยทางแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ได้นำร้านค้าสินค้าหัตถกรรมและสินค้าอื่นๆมาจำหน่ายในงานนี้ด้วย
           นางพิมล ปงกองแก้ว พาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเชื่อโยงหมู่บ้านค้าขายเมืองชายแดน ซึ่งจะสามารถต่อยอดไปสู่การไปสู่การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ได้ และที่สำคัญยิ่งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ชุมชนเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ ทั้งทางด้านการเชื่อโยงการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม ถือได้ว่า อำเภอเชียงของ เป็น 1 เมือง 2 แบบ ที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและชุมชนทั้งฝั่งไทย-สปป.ลาวโดยตรง ร่วมกันสร้างองค์ความรู้และนำแนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ชุมชนบ้านศรีดอนชัย อ.เชียงของ ซึ่งเป็นชุมชนที่ควาค่าแก่การรักษาเอกลักษณ์ของชุมชนที่งดงามและเหมาะสมที่จะพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองค้าขายชายแดนที่เข้มแข็งต่อไป.


Visitors: 157,766