เทศบาลนครเชียงราย

          พระอาจารย์พบโชค ติสวังโส วัดห้วยปลากั้ง นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ประธานที่ปรึกษาเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ประชาชนชาวเชียงราย นักท่องเที่ยว ร่วมอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิม จากวัดห้วยปลากั้งมาประดิษฐานสวนตุงและโคมเชียงราย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน เพื่อความเป็นศิริมงคล ในวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีน ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย          

 

                

ทศบาลน ครเชียงราย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (กิจกรรมวันผู้สูงอายุ เทศบาลนครเชียงราย) เครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย พร้อมมอบใบประกาศแก่ผู้สูงอายุที่ทำประโยชน์แก่สังคม และจัดประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ประชาชน ร่วมรดน้ำขอพรจากตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชนทั้ง ๖๔ ชุมชน เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ   จ.เชียงราย

Visitors: 161,204