เทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประกอบพิธีถวายสักการะ ถวายพวงมาลา เบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังแรก)

  ทน.ชียงรายเตรียมจัดพิธีน้อมรำลึกในพระ 
     มหากรุณาธิคุณ"ในหลวงรัชกาลที่ 9"     

เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับชุมชนจัดถวายพวงมาลัยดอกดาวเรืองสีเหลืองเพื่อน้อมรำลึกแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
          นายวันชัย จงสุทธานามนี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายทั้ง 64 ชุมชนจัดกิจกรรมในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ที่บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 16.00น.เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้และเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมกราบบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมเก็บภาพบันทึกประวัติศาสตร์ ยังมีประชาชนได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในตอนเย็นของแต่ละวันที่บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงรายซึ่งเป็นสถานที่มีการปรับภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง อันเป็นสีแห่งวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
สำหรับกิจกรรมในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ที่บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 16.00น.เป็นต้นไป จัดให้มีพิธีทางศาสนา พิธีถวายพวงมาลัยดอกดาวเรือง ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ผู้แทนทั้ง 64 ชุมชน และจัดให้มีช่างฟ้อนชุมชน 99 คนในการฟ้อนพื้นเมืองล้านนา.                        

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย  ร่วมพิธีบวงสรวงและทำบุญพระเมรุมาศจำลอง ณ พระเมรุมาศจำลอง ฝูงบิน416 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  โดยพระรัตนมุนี(ปุณณมี) รองเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย   นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผูบริหารเทศบาลนครเชียงราย  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงราย พระสงฆ์                                                             

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมส่งและมอบดอกไม้ให้แก่นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ และนายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้เกษียณอายุราชการลงในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งทั้งสองท่าน มีความวิริยะ อุตสาหะ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการตลอดระยะเวลาที่ท่านได้ปฏิบัติราชการอยู่ที่จังหวัดเชียงราย...                                                    

                                                                          

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ“โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนครเชียงราย”ณ ห้องประชุมสวนอาหารเอกโอชา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งนายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาทัศนคติในการทำงาน”และการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พระรัตนมุนี ปุณณมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน”และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ศิริพงษ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การทำงานอย่างมีความสุข”เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป                                        

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ประธานที่ปรึกษาเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย และประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย รวมจำนวน ๕๐๐ คน  เดินทางไปยังกรุงเทพมหานครเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และในโอกาสเดียวกันนี้คณะของเทศบาลนครเชียงรายได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ก่อนที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในเดือนตุลาคมนี้   ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร                                     

              

Visitors: 156,403