เทศบาลนครเชียงราย

                                          สภากาแฟ                                         

นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ สภากาแฟเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างหน่วยงาน พร้อมแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงาน ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย  

 

 นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพบปะประชาชนชุมชน หนองบัว และชุมชนดอยสะเก็น เพื่อร่วมพูดคุยพบปะประชาชนแจ้งการดำเนินงานของทางเทศบาลนครเชียงราย พร้อมพูดคุยถึงปัญหาของประชาชนที่เดือดร้อนเพื่อที่จะได้นำมาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหนองบัว และศาลาอเนกประสงค์ชุมชนดอยสะเก็น จังหวัดเชียงราย  

Visitors: 157,766