ท่องเที่ยว-กีฬา

                    

สำนักวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับชุมชนตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงรายส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมีชูต้น"งุ้นยักษ์"ล่งสริมีท่องเที่ยวธรรมชาติ

             

          เมื่อเร็วๆนี้นี้ ที่บริเวณลานกิจกรรมหมู่บ้านห้วยปูพัฒนา อำเภอเมืองเชียงราย นายอมร กิตติกวาวงทอง วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมีของจังหวัดเชียงราย เป็นกิจกรรมเปิดตัวต้นไม้ใหญ่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและสามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติได้อีกด้วย

          นายสมศักดิ์ ดาวทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลต้นไม้ที่มีประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ทำให้ชุมชนรู้จักรักษาคุณค่าของการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ และส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น อันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพลังความเข้มแข็งให้กับชุมชน และยังสามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นที่มีมาในอนาคตกับปัจจุบัน ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับชุมชน ท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายให้มากยิ่งขึ้น

          สำหรับต้นงุ้นยักษ์ หรือเรียกอีกชื่อว่า ต้นสมพงยักษ์เชียงราย ปัจจุบันอยู่ในหมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง บ้านห้วยปูพัฒนา หมู่ที่ มีต้นไม้ใหญ่งุ้นยักษ์อายุกว่า 200 ปี ยืนต้นตระหง่าน ขนาด 24 คนโอบ มีลักษณะพิเศษคือ มีขนาดเส้นรอบวง 30 เมตร ความสูง 35 เมตร และที่โคนต้นมีพูพอนหรือรากมหัศจรรย์แผ่ออกมาคล้ายปีกสูงเกือบ เมตรไปรอบๆ ต้นงุ้นยักษ์นี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และอยู่ในจุดที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายของธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่ง ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จึงได้ทำการส่งเสริมยกให้เป็นวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ต่อไป

 ทน.เชียงรายเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว


นายวันชัยจงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงราย ณ ชุมชนดอยทอง(ปากทางขึ้นวัดพระธาตุดอยทอง) โดยศูนย์นี้จะให้บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการแพทย์แผนไทย ให้ความรู้ คำปรึกษา แก่ประชาชน ทั่วไป เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลฯ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในกา...                                  

 

 

 เชียงรายต้อนรับคาราวานรถยนต์จีนสู่ไทย 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย จัดใหญ่นำคาราวานเดนทางเข้าสู่ประเทศไทยผ่านชายแดนอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ต้อนรับอย่างอบอุ่น

           เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ผ่านมา ที่ร้านอาหารสบันงาขันโตก อ.เมืองเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวล้านช้างแม่โขง ไทย-จีน 2560 ซึ่งเป็นความมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย จัดขึ้นปีที่ 4 โดยมีคาราวานรถยนต์เข้าร่วมโครงการจำนวนมากเริ่มออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. จากเมืองหนิงโป มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านมณฑลต่างๆ 5 มณฑล พร้อมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวระหว่างเส้นทางการเดินทางของคณะคาราวาน เข้าสู่ประเทศไทยผ่านชายแดนอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดอื่นๆ ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคไต้ รวมกว่า 12 จังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนทั้งประเทศไทย และประเทศจีน ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คาดจากการจัดโครงการดังกล่าวจะสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มคุณภาพให้เดินทางมาประเทศไทยและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมาประเทศไทยของตลาดนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มมากขึ้นตามแผนการปรับโครงสร้างตลาดจากการประชาสัมพันธ์ทาง Social Media และสื่อ Offline โดยคาดว่าภายในสิ้นปี 2560 จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาประเทศไทย กว่า 9.3 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.33 เมื่อเทียบกับปี 2559 รวมทั้งสามารถสร้างการรับรู้ตลอดเส้นทางที่คณะคาราวานเดนทางผ่านไปยังเมืองต่างๆ ของจีนได้มากกว่า 20,000,000 รายครั้งทั่วประเทศ                                                                                                                                         ปชส.เชียงราย  ภาพ/ข่าว

นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นตัวแทนไปร่วมพิธีส่งคณะนักกีฬาเทศบาลนครเชียงราย. ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35. วังจันทน์เกมส์. 2017                                                                                                

  นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวล้านช้างแม่โขง ไทย-จีน 2560  ที่ร้านอาหารสบันงาขันโตก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยมีคาราวานรถยนต์เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก เริ่มออกเดินทางจากเมืองหนิงโป มณฑลเจ้อเจียง ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2560  ผ่านมณฑลต่างๆ 5 มณฑล พร้อมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวระหว่างเส้นทางการเดินทางของคณะคาราวาน เข้าสู่ประเทศไทยผ่านชายแดนอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดอื่นๆ ทั้งภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ รวมกว่า 12 จังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน สื่อมวลชนทั้งไทย และจีนร่วมงานจำนวนมาก.  ปชส.เชียงราย ภาพ/ข่าว                                                                                                                               
 ติวเข้มพัฒนาเครือข่ายข่าว-อป.มช.เข้มข้น 
         เมื่อวันที 29 กันยายน 2560 ผ่านมา  ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย (สวท.เชียงราย) ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายข่าวและอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) สวท.เชียงราย ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2560 เพื่อสร้างเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชน ที่ร่วมดำเนินรายการออกอากาศผ่าน สวท.เชียงราย ให้มีองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร มีความรู้เรื่องข่าวเบื้องต้น เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพในฐานะสื่อของรัฐ โดยมี นางสาวธนวันต์ ชุมแสง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากร
      นส.ธนวันต์ ชุมแสง  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย มีเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชน ที่ร่วมดำเนินรายการออกอากาศ ที่ยังขาดองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะในภาวะวิกฤติ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความรู้ตามหลักวิชา เพื่อการปฏิบัติงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สามารถเขียนข่าว รายงานข่าว จัดรายการข่าว สัมภาษณ์แหล่งข่าว กำหนดประเด็นข่าวได้ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิง ตรวจสอบได้ เป็นกลาง และเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกระดับ อีกทั้ง สามารถช่วยขยายผลการปฏิบัติงาน ในฐานะสื่อของรัฐ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานอีกด้วย
      นส.ธนวันต์  กล่าวอีกว่า การอบรมพัฒนาเครือข่ายข่าวและอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน ในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรม กว่า 30 คน ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ในด้านการเขียนข่าวเบื้องต้น การรายงานข่าวนอกสถานที่ในภาวะวิกฤติ การกำหนดประเด็นสัมภาษณ์จากแหล่งข่าว และเทคนิคการถ่ายภาพอย่างไรให้เป็นข่าว และจะได้รับเกียรติบัตร ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม คาดว่า ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการ จะมีความรู้ความเข้าใจนำไปต่อยอดปฏิบัติได้จริงสามารถนำเสนอข่าวสารผ่านช่องทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.                                                                                    สมชาย เกิงฝาก  สวท.เชียงราย  ข่าว/ภาพ                
 ดึงตลาดเอเซีย-ยุโรปขับเคลื่อนเที่ยวชุมชน 

            เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ผ่านมา ที่โรงแรมเวียงอินทน์ อ.เมือง จ.ชียงราย นายเลิศชาย หวังตระกูลดี ผอ.ททท.สำนักงานเชียงราย น.ส.ปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พ.ต.ท.ฉันทฤทธิ์ เหล่าไพโรจน์จารี สารวัตรตำรวจท่องเที่ยว ส.ทท.2 กก.4 บก.ทท. (เชียงราย-พะเยา) นายกิตติ ทิศสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ร่วมแถลงผลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย-พะเยา ปี 2560 และทิศทางการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย-พะเยา ปี2561 เพื่อสรุปผลงานที่ผ่านมาในปี 2560 และวางแผนดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวปี 2561 บูรณาการภาครัฐ เอกชน และชุมชน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพิ่มช่องทางการตลาดท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผู้ประกอบการและสื่อมวลชนให้ความสนใจร่วมงานกว่า 200 คน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนและกิจกรรม Show Case ของผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย-พะเยา
         นายเลิศชาย หวังตระกูลดี ผอ.ททท.สำนักงานเชียงราย กล่าวว่า ททท.เชียงรายได้วางงานเปิดตัวธีมการท่องเที่ยวมุมมองใหม่ของจังหวัดเชียงรายไว้แล้วในปี 2560 ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว 2560/61 ททท.จะเน้นเรื่องการจัดการ Contents ใหม่ของการท่องเที่ยว ให้จดจำง่าย เรื่องเล่าฟังสบายๆ สนุกสนาน จัดทำสินค้าพรีเมียมประเภท Paul Frank ที่มีชิ้นเดียวในโลก ให้นักท่องเที่ยวมีประสบการณ์สนุกๆที่ประทับใจ เปิดช่องทางการเดินทางใหม่ที่สะดวกรวดเร็ว เช่น สายการบินที่บินตรงเชื่อมโยงภูมิภาคในประเทศ และเมืองสำคัญต่างๆจากต่างประเทศ รวมถึงเส้นทางท่องเที่ยวฮาลาลของนักท่องเที่ยวมุสลิม
          ด้าน น.ส.ปราณปริยา พลเยี่ยม ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา ทกจ.เชียงรายได้พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกับภาคเอกชนและท้องถิ่น จนการท่องเที่ยวโดยชุมชนหลายแห่งมีความเข้มแข็งขึ้นมาก ในฤดูการท่องเที่ยว 2560/61 ทกจ.เชียงราย ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่อง แต่จะขยายเครือข่ายการท่องเที่ยวออกไปยังกลุ่มจังหวัด ภูมิภาคต่างๆในประเทศ และเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) ร่วมกับการทำท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรสีเขียว อาหารปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงกีฬา และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
         ส่วนนายกิตติ ทิศสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ภาคการท่องเที่ยวเอกชนยังคงดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามความเหมาะสมของพื้นที่ นอกจากการสร้างงานแล้ว สทท.เชียงรายยังต้องสร้างบุคลากรทางการท่องเที่ยวในทุกระดับทุกมิติ และสร้างความเชื่อมโยงให้กับกลุ่มการท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ให้ทำงานแบบเกื้อกูลกัน ไม่มีใครได้ประโยชน์เพียงกลุ่มเดียว แต่ทุกกลุ่มจะได้ประโยชน์ร่วมกัน คนแข็งแรงกว่าช่วยคนอ่อนแอกว่าให้เข้มแข็งขึ้นมาพร้อมๆกัน จะทำให้การท่องเที่ยวเชียงรายมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอย่างแท้จริง
           ขณะที่ พ.ต.ท.ฉันทฤทธิ์ เหล่าไพโรจน์จารี สว.ตร.ท่องเที่ยว ส.ทท.2 กก.4 บก.ทท. (เชียงราย-พะเยา) กล่าวว่า ทุกแผนงานของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น ตำรวจท่องเที่ยวจะเข้าไปช่วยเสริมเรื่องการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ซึ่งทางตำรวจท่องเที่ยวมีแผนรองรับกับหน่วยงานแต่ละภาคส่วน เช่น การจัดการอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวร่วมกับทกจ.เชียงราย การอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวหมู่คณะที่ได้รับการแนะนำจากททท. และการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายโดยผ่านผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชียงราย-พะเยา เป็นต้น.

 

Visitors: 160,527