ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

                                                                                    

                                                                พลโทพรชัย ดุริยพันธ์

                                                                   ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

 

                                                  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


                                                                                                                                                                                                                                   

                            นายชาญชัย กีฬาแปง                           พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต                         

                            ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่                                      ผบก.อก.ภ.6


           

 

                                                                                                      

                           นายสำราญ โปทาวี                                             พ.ต.อ.วิรัช สุมนาพันธ์

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาบ่อง                    รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย

Visitors: 164,800