เชียงของใช้งบ280ลบ.เนรมิตเมืองชายแดน

รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษการค้า-ท่องเที่ยว 

            เมื่อเร็วๆนี้ นายทัศนนัย สุธาพจน์ นอภ.เชียงของ จ.เชียงราย  เปิดเผยว่า อำเภอเชียงของได้งบประมาณ 280 ล้านบาทจากโครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจชายแดนด้านการค้าและท่องเที่ยว โดยมี 8 โครงการจะเริ่มทำควบคู่กันให้แล้วเสร็จปี2561 คือ 1.โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานเลียบแม่น้ำโขงบ้านห้วยเม็งและหัวเวียง ต.เวียง 2.โครงการสร้างถนนปั่นจักรยานสายทางเลียบแม่น้ำโขงบ้านโจ้โก้ ต.เวียง 3.โครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรม ชนเผ่าชาติพันธุ์ไตลื้อ ต.ศรีดอนชัย 4.โครงการศูนย์แสดงสินค้าวัฒนธรรมไทยบ้านหาดบ้าย ต.ริมโขง 5.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพห้วยน้ำช้าง ต.สถาน 6.โครงการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทย-ลาว เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกับต่างประเทศ ต.เวียง 7.โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือข้ามฝากไทย-ลาว ต.เวียง 8.โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงแนวริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อการพักผ่อนของ ปชช.และนทท. โดยมี อปท.สภาวัฒนธรรม หน่วยงาน เอกชน ร่วมกันบูรณาโครงการให้เกิดเป็นรูปธรรม
         นายทัศนัย เผยว่าว่า อำเภอเชียงของเป็นเมืองชายแดนติดกับแขวงบ่อแก้ว สปป,ลาว มีท่าเรือบั๊คบ้านหัวเวียง ต.เวียง เป็นจุดผ่านแดนทางเรือเพียงจุด ก่อนที่จะมีสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 เกิดขึ้น และเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวใช้ข้ามฝั่งไปยัง สปป.ลาว ไปยังเมืองห้วยทราย และต่อไปหลวงพระบาง ปัจุบันยังเป็นช่องทางในเรื่องของการขนส่งทางเรือ และการข้ามฝากไป-มา และยังไม่ได้มาตราฐานเท่าที่ควร ทางรัฐบาลได้จัดงบประมาณในการปรับปรุงท่าเรือบั๊คผ่านทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ซึ่งโดยหลักๆจะเป็นการปรับภูมิทัศน์แม่น้ำโขงรวมท่าเทียบเรือให้มีความสวยงาม เพื่อให้ได้มาตรฐานในการจอดเรือข้ามฝั่งทุกชนิดรวมทั้งเรือท่องเที่ยวด้วย โดยจะทำโครงการดังกล่าวควบคู่ไปทีเดียวกับโครงการเลียบกับฝั่งแม่น้ำโขงตลอดแนวยาวจากบ้านห้วยเม็งจนถึงบ้านโจ้โก้ ต.เวียง ซึ่งมีระยทางกว่า 10 กม. ผ่านย่านการค้า และชุมชนเมืองเก่าด้านวัฒนธรรมในพื้นที่สำคัญรวมทั้งจุดท่องเที่ยว
        น.ส.อรทัย ฮงประยูร นายกเทศมนตรีเทศบาล ต.เวียง กล่าวว่า ส่วนในพื้นที่ย่านชุมชนการค้าและท่องเที่ยวของอำเภอเชียงของ จะเป็นจุดจำหน่ายสินค้าชายแดน ตลาดนัดชายแดน เช่นที่ท่าเรือบั๊คบ้านหัวเวียง บ้านวัดหลวง  และ ต.เวียง ที่เป็นย่านการค้าและท่องเที่ยว จะมีเส้นทางเชื่อมจุดดังกล่าวด้วยกันกับจุดรูปปั้น”ปลาบึกเรืองแสงขนาดใหญ่”ที่บ้านหาดไคร้ ต.เวียง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในตำนานของชาวเชียงของ สถานที่ท่าจับปลาบึกของพรานบ้านหาดไคร้ เพื่อให้ นทท.ได้เดินทางมาท่องเที่ยวชมความสวยงามริมแม่น้ำโขงในจุดดังกล่าวได้แวะชม  โดยมีสะพานเชื่อมต่อหากันระหว่างท่าเรือบั๊คและพื้นที่ในจุดต่างๆที่กล่าวมา ให้เป็นเส้นทางในการปั่นจักรยาน และเส้นทางเดินเท้าเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง มีระเบียงนั่งชมวิวสองฝั่งโขงสำหรับ นทท.แวะพักผ่อน โดยทั้งหมดของโครงการนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561นี้ เพื่อรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเชียงรายและการท่องเที่ยวต่อไป
        นายธัวา เหลี่ยมพันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมเชียงของ และชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยว กล่าวด้วยว่า ในอนาคตเส้นทางปั่นจักรยานเลียบฝั่งแม่น้ำโขงที่ทอดยาว ตั้งแต่บ้านห้วยเม็งผ่านบ้านหัวเวียง ชุมชนตลาดวัดแก้ว วัดหลวง สบสมหาดใคร้จนถึงบ้านโจ้โก้ของพื้นที่ ต.เวียง กว่า 10 กม. จะเป็นเส้นทางปั่นจักรยานเลียบฝั่งแม่น้ำโขง.และมีทิวทัศน์สวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย หากโครงการนี้แล้วเสร็จ จะเปรียบเหมือนจิ๊กซอที่ต่อภาพจนครบ จะทำให้เชียงของเป็นเมืองที่น่าเที่ยวด้านวัฒนธรรมชุมชนที่เก่าแก่ จากสถิติปัจจุบันมีคนมาเที่ยวเชียงรายปีละกว่า 3 ล้านคน จึงเชื่อว่าจะมี นทท.มาเชียงของไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคน นี่คือเป้าหมายของการพัฒนาเมืองชายแดนอย่างอำเภอเชียงของ หรือ Chiang Khong Best Destination เมืองแห่งสุดยอดจุดหมายปลายทางที่ผู้คนอยากมาเยี่ยมเยือน ดังนั้นการดำเนินการดังกล่าวของโครงการนี้ เพื่อต้องการที่ให้เชียงของเป็นเมืองต้องแวะไม่ใช่เมืองผ่านอีกต่อไป เพราะที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจะผ่านอำเภอเชียงของไปยังหลวงพระบางและต่อไปจีน แต่ถ้าหากโครงการแล้วเสร็จจะทำให้เป็นเมืองที่ต้องการแวะท่องเที่ยวอย่างแน่นอน หรือเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน.                                                                                                      นายอนุชิต โพธิ์นาค ข่าว/นพ.สมหมาย เอี่ยวประดิษฐ์ ภาพ

                                         

  

                                                                                                                                 

Visitors: 164,800