สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนิน เปิดอาคารหอปรัชญารัชกาลที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ มณฑลทหารบกที่ 37 (ค่ายเม็งรายมหาราช) ในโอกาสนี้ นายวันชัย จงสุทธานามณี ได้รับพระราชทาน พระราชวโรกาส ให้เข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็ม และ เข้า ฉายพระรูปร่วมกับพระองค์ท่าน ในนามตัวแทนชาวทศบาลนครเชียงราย                                              

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โดยมีนายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ อดีตรอง ผวจ.ชร. ร่วมเป็นเกียรติ ผอ.ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 7ฯ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาภายในมุ่งเน้นการส่งเสริมการออกกำลังกายและเสริมสร้างความสามัคคี ของนักเรียน คณะครูและผู้ปกครอง เพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านและโรงเรียน และที่สำคัญให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ภายใต้สุขภาพกายที่แข็งแรง 

 

                  เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2560 ที่วัดห้วยปลากั้ง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย พระอาจารย์พบโชค ตัสสะวังโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ นายสตวัน มะโนเครื่อง ขนส่ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกันนำป้ายทะเบียนรถใหม่ ประเภทรถยนต์ไม่เกิน 7 คน รถยนต์เก๋ง รถแวน รถกระบะ 4 ประตู หมวดอักษรนำหน้า "กย" จำนวนทั้งหมด 301 หมายเลข ประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยพระอาจารย์พบโชค นำคณะสงฆ์นั่งภาวนา เจิมป้ายและโปรยดอกไม้ ก่อนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายจะนำป้ายทั้งหมดไปทำการประมูล


           นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร กล่าวว่า การจัดประมูลป้ายครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10 ของ จังหวัดเชียงราย โดยป้ายจะเป็นพื้นภาพที่ออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย เป็นภาพภูชี้ฟ้า ดอยนางนอน ทะเลหมอกและหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ อันงดงาม และมีมนต์เสน่ห์ ส่วนหมายเลขเป็นหมวด กย.ซึ่งตัวเลขต่างๆ ที่ระบุบนป้ายถือเป็นเอกลักษณ์ที่มีมูลค่า โดยผู้ที่ประมูลได้สามารถนำไปติดรถ ซื้อขายแลกเปลี่ยน ให้เป็นของขวัญ ฯลฯ ได้ตามเอกสิทธิ์ และรายได้จากการประมูลจะนำไปเข้ากองทุนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมขนส่งทางบก ซึ่งการประมูลปีนี้คาดว่าจะได้รายได้จากการประมูลประมาณ 14 ล้านบาท

     ด้าน นายสตวัน มะโนเครื่อง กล่าวว่า หมวดอักษร กย.หมายถึง "เกียรติยศสูงส่ง ธุรกิจยืนยง" มีจำนวน 301 หมายเลข และทางกรมการขนส่งทางบกกำหนดให้จังหวัดเชียงรายร่วมกับกองทุนฯ นำไปจัดประมูล ที่ห้องดอยตุง โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย อ.เมืองเชียงราย ‪ระหว่างวันที่ 3-4 ก.พ.นี้‬สามารถติดต่อลงทะเบียนหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 053-152-077 ต่อ 101,108,109 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง 053-795-222. สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอพาน 053-721-917 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 

 นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพบปะประชาชนชุมชน หนองบัว และชุมชนดอยสะเก็น เพื่อร่วมพูดคุยพบปะประชาชนแจ้งการดำเนินงานของทางเทศบาลนครเชียงราย พร้อมพูดคุยถึงปัญหาของประชาชนที่เดือดร้อนเพื่อที่จะได้นำมาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ณ      

 เชียงรายประกอบพิธีวางพวงมาลา"วันปิยะ"

            เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 จังหวัดเชียงราย ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต "ปิยมหาราช" ที่ บริเวณลานพิธีหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเก่า) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธี นำคณะส่วนราชการ อัยการ ตุลาการศาล ตำรวจ ทหาร ภาคเอกชน และประชาชน รวมกว่า 1,000 คน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ
        พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 4 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพศิรินทราพระบรมราชินี ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2396 ทรงบรมราชาภิเษกครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2411 ทรงพระนามว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" และทรงประชวรเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2453 สิริพระชนมพรรษาได้ 58 พรรษา โดยในตลอดรัชสมัยของพระองค์ สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับประเทศชาติเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น การเลิกทาส การศึกษา การปฏิรูประบบราชการ การปกป้องประเทศจากการสงครามและการเสียดินแดน การบำบัดทุกข์บำรุงสุขรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และทุกพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ อีกด้วย.      ปชส.เชียงราย ภาพ/ข่าว           

สนส.ร่วมกับชมรมพระเครื่องจัดประกวดพระ หารายได้ซื้อโสตทัศนศึกษาให้ ร.ร.สามัคคีฯ 
            เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ผ่านมา ที่ห้องพุทธาณุสรณ์ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนสามัคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย นายอนุสรณ์  วงศ์ใหญ่  อัยการจังหวัดเทิง นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม (สนส.) และประธานชมรมพระเครื่องจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง  พระบูชา  เครื่องราง  และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยม  ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน  2560 ณ  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  2560  โดยมีนายธีระวัฒน์ คำชุ่ม รอง ผอ.โรงเรียนสามัคคี วิทยาคม นายราวิน เสริมวิทยากุล นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมศิริกรณ์ฯเชียงราย นายอรุณศักดิ์ จรรยา อดีตนายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นายบุญส่ง ศรีจุมปา ประธานชนรมหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย และสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานครั้งนี้
        นายอนุสรณ์ กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 750 ปี มีโบราณสถานมากมายทั้งเป้นเมืองที่มีพระเครื่องเก่าแก่คือพระสกุลเชียงแสนกว่าร้อยพิมพ์ทีได้สร้างไว้เพื่อสืบทอดพุทธศาสนา สำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงเพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนศึกษาให้กับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใช้ประโยชน์สืบไป เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจการด้านการศึกษาของโรงเรียน เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่วัตถุมงคล พระเครื่อง พระเกจิอาจารยืในจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จกและเป็นที่นิยมมากขึ้นและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและเผยแพร่วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย โดยจะมีผู้นิยมพระเครื่องพระบูชามาจากทั่วประเทศหลายพันคนเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้
     "การประกวดทุกครั้งมีต้องมีรางวัลให้กับผู้ประกวดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ดังนั้น คณะกรรมการจัดงานได้จัดสร้างเหรียญพ่อขุนเม็งราย ปี 2560 มีเนื้อทองคำ เนื้อเงิน  ทองแดงและชุดกรรมการชุด 6 เหรียญ มีเนื้อเงินนวะ อัลปาก้า  ตะกั่ว ดีบุก และทองแดง เป็นเหรียญที่ระลึก และเหรียญรางวัลในการประกวดพระแต่ละรายการจำนวน 1,500 รายการ จำนวน 43 โต๊ะ รางวัลชนะเลิศจะได้รับเหรียญพ่อขุนฯเนื้อเงิน  กล่องพระรายการละ 300 บาท ซึ่งในการประกวดครั้งนี้จะมีกรรมการระดับประเทศเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมาทำการตัดสินพระทุกชนิดด้วย"นายอนุสรณ์ กล่าว.                                                                                                       

อาสาฯ 14 ประเทศบริการตรวจรักษาสายตา วัดสายตา เพื่อเป็นของขวัญแด่คนเชียงราย  
มูลนิธิมอบสายตาเป็นของขวัญในประเทศไทย และมูลนิธิ Onesight ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดย สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นำทีมอาสาสมัครจักษุแพทย์ พยาบาล จาก 14 ประเทศ มาให้บริการผู้รับการตรวจรักษาสายตา วัดสายตา เพื่อเป็นของขวัญแด่คนเชียงราย                                                                                                               
           เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ผ่านมา  ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มูลนิธิมอบสายตาเป็นของขวัญในประเทศไทย และมูลนิธิ Onesightร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ระดมจักษุแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร จาก 14 ประเทศ 18 บริษัทแว่นตาแบรนด์ดัง และ บริษัทเอกชนเลนส์ระดับโลก มอบแว่นสายตาเป็นของขวัญแก่ชาวเชียงราย และพะเยาบางส่วนฟรี โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ“มูลนิธิมอบสายตาเป็นของขวัญในประเทศไทย และมูลนิธิ Onesight”มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้ารับบริการตรวจวัดสายตาจำนวนมาก
          ผศ.ดร.ศรชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวว่า โครงการมอบแว่นตาให้แก่ชาวเชียงราย และพะเยาบางส่วน ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัทห้างร้านเอกชน พร้อมทีมงานลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย นำโครงการมอบแว่นตาแก่ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ประชาชนทั่วไป ทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ในเขตจังหวัดเชียงราย ทั้งระดับประถม-มัธยม และระดับอุดมศึกษา ส่วนในจังหวัดพะเยา นั้นเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมเท่านั้น
    “การมอบแว่นสายตาแก่ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีครั้งนี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ทุกวัน เว้น เสาร์ – อาทิตย์ โดยมีอาสาสมัครจักษุแพทย์ที่เดินทางมาจาก 14 ประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น แคนาดา แอฟริกา รวมไปถึงประเทศไทย และจีนเป็นต้น มาคอยให้บริการผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา และการตรวจวัดสายตา ประกอบแว่นให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยได้รับความร่วมมือจาก 18 บริษัทที่ผลิตแว่นตา และกรอบแว่นแบรนด์ต่างๆทั่วโลกรวมทั้งบริษัทโฮยาเลนส์ที่มีชื่อเสียงเพื่อมอบเป็นของขวัญแก่คนไทยตามภูมิภาคต่างๆด้วย" ผศ.ดร.ศรชัยกล่าว.                             ปชส.เชียงราย ภาพ/ข่าว

คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการฯ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ม.13 ต.ต้า อ.ขุนตาล-ม.6 ต.เวียง อ.เทิง 2.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อมระหว่าง ม.5 ต.แม่ต๋ำ ถึง ม.7 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย 3.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่าง ม.6 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย ถึงบ้านสันทรายงาม ม.2 ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย

 

Visitors: 164,800