นางบังอร มะลิดิน  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย  พร้อมด้วย นายภูวิศ  วรรณพฤกษ์  ปลัดเทศบาลนครเชียงราย  พนักงานเทศบาลนครเชียงราย    กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลนครเชียงราย   เข้าร่วมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบปีที่ 117 และถวายราชสดุดีและถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีฃเพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ณ บริเวณลานหน้าต้นตุง บนโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน) โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครเชียงรายประจำปี 2560  โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สมาชิกสภาฯ และตัวแทนชุมชน ร่วมสัมมนาครั้งนี้ การถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ครั้งนี้  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ณ หอประชุมพญาเม็งราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย                                                            

  คุมเข้มปล่อยโคมลอยต้องแจ้งขออนุญาติ  
          นายวิสูตร คำยอด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทงหรือวันยี่เป็งของชาวล้านนา ในระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560 นี้ จะมีการจุดโคมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้า โดยท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ขอความร่วมมือเป็นแนวทางการปฏิบัติการปล่อยโคมลอยในช่วงเวลา 21.00น.ถึงเวลา 01.00น.และให้ปล่อยโคมควันในช่วงเวลา 10.00น.-12.00น.เท่านั้นและในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในช่วงคืนวันที่ 31 ธันวาคม ขอความร่วมมือแจ้งให้ประชาชนให้ปล่อยโคมลอยในช่วงเวลา 21.00น.จนถึงเวลา 01.00น.ของวันที่ 1 มกราคมของทุกปี การปล่อยโคมลอย โคมควันจะต้องใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือ มผช.808/ 2552 เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายต่ออากาศยานและประชาชนบริเวณรอบท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย สำหรับหน่วยงานหรือประชาชน มีความประสงค์จะปล่อยโคมลอย โคมควัน ขอให้แจ้งล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดการปล่อยอย่างน้อย 7 วัน ได้ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย โทรศัพท์ 053- 798177 , 053- 798000 .                                                                                                                                      สมชาย เกิงฝาก สวท.เชียงราย ภาพ/ข่าว

 ชาวไทยภูเขาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ครบ 1 ปี 
                  เมื่อเร็วๆนี้ ที่พระอุโบสถวัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำข้าราชการผู้พิพากษา ทหาร ตำรวจ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าและตัวแทนชาวไทยภูเขาทุกชนเผ่า ตลอดจนชาวต่างชาติที่มาอาศัยในจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช จากนั้นพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป นำโดยพระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย สวดเจริญพระพุทธมนตร์ ทอดผ้าไตรบังสุกุลและร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                                              ปชส.เชียงราย ภาพ/ข่าว                

เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติ
             เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ผ่านมา ที่ล้านผู้กล้าอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ค่ายเม็งรายมหาราช นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยพลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ได้ร่วมตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งมีการสนธิกำลังทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ เตรียมความพร้อมระดับจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกับหน่วยงานราชการ และเอกชนในพื้นที่ ได้นำกำลังพล พร้อมเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ของแต่ละหน่วยงานเป็นจำนวนมาก ได้รับการการตรวจเตรียมความพร้อม ในแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันตามนโยบายของรัฐบาล และ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดเชียงรายเกิดความมั่นใจ ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงสูด.                     

                                                                                                                            สมชาย เกิงฝาก  สวท.เชียงราย   ข่าว/ภาพ               

นางทัชชา  สามัคคีนิชย์  ผอ.กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบจ.เชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการ “การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3” ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2560  และเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นำสู่การบูรณาการแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในระดับจังหวัด ของภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย                                                                                                     


Visitors: 156,403