เชียงรายจัดยิ่งใหญ่

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช

  มีออกร้าน,ศิลปินชื่อดังเพียบ

 

จังหวัดเชียงรายจัด"งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562"

ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธุ์ 2562 ณ ลานสนามบินเก่า ฝูงบิน 416ชมพิธีไหว้สาพญามังราย และพิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่ตระการตา การออกร้านและนิทรรศการของหน่วยราชการและอำเภอ

การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ชมกิจกรรมการประกวดและการแสดงบนเวทีกลาง การประกวดร้อเพลงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่น การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งของเด็กและเยาวชน การประกวดเทพธิดาดอย กิจกรรมมอเตอร์โชว์ เลือกซื้อสินค้าราคาถูกจากบริษัท ห้างร้าน โรงงาน ภาพยนตร์ คอนเสิร์ต สวนสนุกชุดใหญ่

            ชมคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง26 ม.ค.2562 วงแคลช,27 ม.ค.2562 ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์,28 ม.ค.2562 วงมหาหิงส์.29 ม.ค.2562 ลำเพลิน วงศกร + เต๊ะ ตระกูลตอ,30 ม.ค.2562 วงเนสกาแฟ ศรีนคร,31 ม.ค.2562 ลำไย ไหทองคำและ1 ก.พ.2562 ปู่จ๋าน ลองไมค์ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายร่วมชมงานในครั้งนี้

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน) โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครเชียงรายประจำปี 2560  โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สมาชิกสภาฯ และตัวแทนชุมชน ร่วมสัมมนาครั้งนี้ การถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ครั้งนี้  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ณ หอประชุมพญาเม็งราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย                                                                            นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ ใส่หมวก เทศบาลนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมมอบป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ให้แก่ตัวแทนชุมชน เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนผู้ใช้รุใช้ถนนทุกคนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงราย            

 

               

เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติ
             เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ผ่านมา ที่ล้านผู้กล้าอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ค่ายเม็งรายมหาราช นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยพลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ได้ร่วมตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งมีการสนธิกำลังทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ เตรียมความพร้อมระดับจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกับหน่วยงานราชการ และเอกชนในพื้นที่ ได้นำกำลังพล พร้อมเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ของแต่ละหน่วยงานเป็นจำนวนมาก ได้รับการการตรวจเตรียมความพร้อม ในแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันตามนโยบายของรัฐบาล และ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดเชียงรายเกิดความมั่นใจ ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงสูด.                     

                                                                                                                            สมชาย เกิงฝาก  สวท.เชียงราย   ข่าว/ภาพ               

                                                                                                

 

Visitors: 164,800