นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้ความอนุเคราะห์รถดับเพลิงไปฉีดน้ำล้างลานคอนกรีต รถขนขยะพร้อมเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดบริเวณวัดหนองนกเขียน และ ได้นำทรายมาปรับเกลี่ยถนนหน้าวัดให้สามารถเดินทางไปมาได้อย่างสะดวก แต่ผึ้งที่ทำรังอยู่ที่พระหนุ(คาง)ของพระพุทธรูปได้แตกรังไล่ต่อยผู้คนที่กำลังทำงาน บาดเจ็บไปหลายคน แต่ทุกคนก็ไม่ย่อท้อ ทำงานด้วยใจศรัทธาอย่างเต็มที่ คณะศรัทธาขอขอบคุณเทศบาลนครเชียงรายมา ณ โอกาสนี้

นายบุญส่ง โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน เอกชน และประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 289 รูป  ที่ออกรับบิณฑบาต เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐  ณ เชิงบันไดวัดดอยงำเมืองไปตามเส้นทางในเขตเทศบาลฯจนถึงสี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย            

นายวันชัย  จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  มอบให้   นางบังอร  มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย  ร่วมประกอบพิธีเปิดนิทรรศการ “พระธาตุและภูเขาศักดิ์สิทธิ์” เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางมรดกทางศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มล้านนาตะวันออกและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน  ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า เชียงราย                                                           

องศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนชุมชน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศการเข้าพรรษา พร้อมแสดงความจงรักภัคดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมใจปลูกดอกไม้ถวายพ่อ ให้บานสะพรั่งทั่วเมืองเชียงราย ในกิจกรรม “นครเชียงรายปลูกดอกไม้ถวายพ่อ”โดยปลูกและมอบพันธุ์ต้นดอกดาวเรืองให้กับชุมชนทั้ง ๖๔ ชุมชนและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย  จำนวนรวมกว่า ๔๐,๐๐๐ ต้น  ณ ลานธรรมรักษา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย                             

นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เข้าร่วมพีธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. บรมนาถบพิต. และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา. ๑๒ สิงหาคม. ๒๕๖๐. ณ พระอุโบสถวัดเชตุพน (สันโค้งน้อย)อ.เมือง จ.เชียงราย 

   รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 9,999 ดอก              เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ผ่านมา  นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐ พม. เพื่อชาวเชียงราย น้อมอาลัยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมใจสร้างอาชีพสานพลัง เพื่อป้องภัยสตรีและครอบครัว ที่โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีกลุ่มพลังมวลชน กลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย และจิตอาสาร่วมโครงการจำนวนมาก
         นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จสวรรคต นำความเศร้าเสียใจมาสู่ประชาชนคนไทยทั่วประเทศ รัฐบาลจึงกำหนดจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระราชพิธีที่รัฐบาลไทยจัดเพื่อแสดงความจงรักภักดีและอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นครั้งสุดท้าย โดยรัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพนั้น
         กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานหลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย จัดโครงการประชารัฐ พม. เพื่อชาวเชียงราย น้อมอาลัยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรวมใจสร้างอาชีพสานพลัง เพื่อป้องภัยสตรีและครอบครัว และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างอาชีพแบบยกระดับมืออาชีพ และการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกพวงแสด) สัญลักษณ์ ประจำจังหวัดเชียงราย จำนวน ๙,๙๙๙ ดอก สู่รัชกาลที่ ๙ เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียวของพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงราย เพื่อถวายพ่อหลวง ทั้งหมดภายในงานจะมอบให้กับจังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงานถวายเพลิงพระศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ต่่อไป.                      ปชส.เชียงราย    ภาพ/ข่าว                                                              

Visitors: 155,625