เกษตรแปลงใหญ่สานใจ ศพก.เชื่อมโยง       9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี  

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ร่วมกับโรงเรียนพุทธเศรษฐศาสตร์จังหวัดเชียงราย จัดงาน “เกษตรแปลงใหญ่ สานใจ ศพก.เชื่อมโยง 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่วมพระบารมี” พร้อมพิธีสืบชะตาแก่นักเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นสิริมงคลชีวิตเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
           เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ผ่านมา ที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน (วิหารเซน) ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน “เกษตรแปลงใหญ่ สานใจ ศพก. เชื่อมโยง 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี” เนื่องในโอกาสครบรอบกึ่งทศวรรษโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์จังหวัดเชียงราย และพิธีสืบชะตาให้แก่นักเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนเกษตรกร ซึ่งโงเรียนแห่งนี้ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เป็นผู้ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้ชาวนาโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นหลักให้ชาวนาร่วมกันคิด แก้ไขปัญหา การทำเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสามารถนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาปรับใช้
      โดยภายในงานมีการแสดงนิทรรศการสรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของ 18 อำเภอ มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน และการเสวนาถอดบทเรียนการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2560 โดยมีพระมหาวุฒิชัย วชิระเมธี ผู้ก่อตั้งโรงเรียนชาวนาฯ นายสุเทพ ทิพยรัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย และตัวแทนจากนักเรียนชาวนา ร่วมกันเสวนา.                                                                                                                                     ปชส.เชียงราย  ภาพ/ข่าว

  ทต.บ้านดู่ร่วมกับหน่วยทหาร ทุกภาคส่วน  
   กำจัดผักตบชวาถวายเป็นพระราชกุศลฯ   

ทุกภาคส่วนของเทศบาลตำบลบ้านดู่ ร่วมกับหน่วยทหารจากมณฑลทหารบกที่ 37 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา” ในหนองขัวแคร่สาธารณะประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
            เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ผ่านมา  นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย พลตรีบัญชา ดุริยพันธ์ ผบ.มทบ.37 ร่วมเปิดโครงการ ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บริเวณหนองขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย มีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ประชาชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเร่งรัดแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ ที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการให้คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา และยังเป็นการเร่งระบายน้ำ ฟื้นฟูความสมบูรณ์ให้กับหนองน้ำ และรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
         ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวชื่นชมหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อมของหนองขัวแคร่แห่งนี้ในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งจะทำให้ตำบลบ้านดู่มีคลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวาแล้วยังเป็นการเร่งระบายน้ำและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ และยังเป็นการร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกด้วย.                                                                                                          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพ/ข่าว                

                                                            

Visitors: 164,800