นายณรงค์ศักดิ์  เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้รับมอบหมายจากนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการคัดกรองสารพิษตกค้างในกระแสเลือดสำหรับเกษตรกรและประชาชนในชุมชน  เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสุขภาพหาปริมาณสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด เป็นการป้องกันและรักษาได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มเสี่ยงที่ตรวจพบสารเคมีและให้ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเฝ้าระวังต่อไป ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ปี สมเด็จศรีนครินฯ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเชียงรายราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย ประชาชนชุมชนดอยทอง ร่วมปลูกต้นไผ่เพื่อให้รากไผ่ยึดหน้าดิน หลังจากเกิดเหตุการณ์ดินถล่มเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อน สาเหตุฝนได้ตกอย่างหนัก จนดินไม่สามารถทนอุ้มน้ำไหว และไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่จะยึดหน้าดินไว้ได้ จึงได้มีจิตอาสาร่วมกันในวันนี้ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ ดังกล่าวซ้ำอีก ณ บริเวณวัดพระธาตุดอยจอมทอง จังหวัดเชียงราย     

 เปิดเส้นทางดินสไลด์รถสามารถสัญจรปกติ           ผู้สื่อข่วรายงานว่า จากที่ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดคืนที่ผ่านมาจนถึงเวลา 11.30 น.วันที่ 8 ตุลาคม 2560 ผ่านมา ส่งผลให้เกิดดินจากเขาดอยตอง ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุจอมทอง เขตเทศบาลนครเชียงราย ได้เกิดสไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางบนถนนวินิจฉัยกุล ระยะทางยาวกว่า 30 เมตร ทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านไปมาได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองเชียงรายและเจ้าหน้าที่ทหาร มทบ.37 ต้องปิดการจราจรในเส้นทางดังกล่าว นอกจากนี้พบว่าจากดินสไดล์ทำให้เสาไฟฟ้าล้มและขาด เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เร่งเข้าทำการตรวจสอบเช่นกัน
       โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดเส้นทางดังกล่าวด้วยการตักดินออก โดยให้ทางเทศบาลนครเชียงรายและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย นำเครื่องจักรทำการตักดินออกและการไฟฟ้ามาทำการซ่อมแซมเสาไฟและสายไฟ พร้อมแจ้งเตือนวัดพระธาตุจองทอง ให้เพิ่มความระมัดระวังจากดินสไลด์ในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่จนสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติแล้ว  ทั้งนี้ ยังให้ทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดเชียงราย สำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก หากพบมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนให้ช่วยเหลือทันที.                            ปชส.เชียงราย ภาพ/ข่าว      

  เกษตรแปลงใหญ่สานใจ ศพก.เชื่อมโยง       9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี  

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ร่วมกับโรงเรียนพุทธเศรษฐศาสตร์จังหวัดเชียงราย จัดงาน “เกษตรแปลงใหญ่ สานใจ ศพก.เชื่อมโยง 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่วมพระบารมี” พร้อมพิธีสืบชะตาแก่นักเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นสิริมงคลชีวิตเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
           เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ผ่านมา ที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน (วิหารเซน) ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน “เกษตรแปลงใหญ่ สานใจ ศพก. เชื่อมโยง 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี” เนื่องในโอกาสครบรอบกึ่งทศวรรษโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์จังหวัดเชียงราย และพิธีสืบชะตาให้แก่นักเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนเกษตรกร ซึ่งโงเรียนแห่งนี้ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เป็นผู้ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้ชาวนาโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นหลักให้ชาวนาร่วมกันคิด แก้ไขปัญหา การทำเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสามารถนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาปรับใช้
      โดยภายในงานมีการแสดงนิทรรศการสรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของ 18 อำเภอ มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน และการเสวนาถอดบทเรียนการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2560 โดยมีพระมหาวุฒิชัย วชิระเมธี ผู้ก่อตั้งโรงเรียนชาวนาฯ นายสุเทพ ทิพยรัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย และตัวแทนจากนักเรียนชาวนา ร่วมกันเสวนา.                                                                                                                                     ปชส.เชียงราย  ภาพ/ข่าว

  ทต.บ้านดู่ร่วมกับหน่วยทหาร ทุกภาคส่วน  
   กำจัดผักตบชวาถวายเป็นพระราชกุศลฯ   

ทุกภาคส่วนของเทศบาลตำบลบ้านดู่ ร่วมกับหน่วยทหารจากมณฑลทหารบกที่ 37 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา” ในหนองขัวแคร่สาธารณะประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
            เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ผ่านมา  นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย พลตรีบัญชา ดุริยพันธ์ ผบ.มทบ.37 ร่วมเปิดโครงการ ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บริเวณหนองขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย มีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ประชาชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเร่งรัดแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ ที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการให้คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา และยังเป็นการเร่งระบายน้ำ ฟื้นฟูความสมบูรณ์ให้กับหนองน้ำ และรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
         ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวชื่นชมหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อมของหนองขัวแคร่แห่งนี้ในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งจะทำให้ตำบลบ้านดู่มีคลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวาแล้วยังเป็นการเร่งระบายน้ำและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ และยังเป็นการร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกด้วย.                                                                                                          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพ/ข่าว                

                                                            

Visitors: 161,203