สกู๊ปพิเศษ1...Unseen บาตรไม้ไผ่สานใหญ่ที่สุดในโลก กุศโลบายขอบิณฑบาตบุญให้คนไทยหยุดทะเลาเบาะแว้งขัดแย้งกัน ขอห้ประชาชนมีความรักสามัคคีปรองดองให้แก่กัน /สกู๊พิเศษ2...เชื่อมโยงหมู่บ้านการค้าชายแดน-การท่องเที่ยวด้าน อ.เชียงของ.....

จัดพิธีรับไฟหลวงพระราชทานสมพระเกียรติ
 จังหวัดเชียงรายอัญเชิญไฟหลวงพระราชทานไปเก็บรักษาไว้ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
       เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560  ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการศาล ทหาร ตำรวจ และข้าราชการพลเรือน ร่วมพิธีรับไฟหลวงพระราชทาน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรี และคณะ พร้อมด้วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เข้าเฝ้าฯ ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 18.30 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรับไฟหลวงพระราชทานไปในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของประชาชน ณ พระเมรุมาศจำลอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 9 แห่ง และส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจำนวน 76 แห่ง รวมทั้งสิ้น จำนวน 85 แห่ง และภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีรับไฟหลวงพระราชทานแล้ว นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีรับไฟหลวงพระราชทานและหีบเพลิงพระราชทาน ของปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ณ สันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล
  จังหวัดเชียงรายได้อัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน จากตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดโคมตะเกียง เพื่อรับไฟหลวงพระราชทานไว้ให้จังหวัดละ 1 ดวง ไปเก็บรักษาไว้ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย รวมทั้งจัดพิธีรับไฟหลวงพระราชทานให้แก่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

  นอภ.มอบสิ่งของพระราชทานให้จิตอาสาฯ 
          เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ผ่านมา ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย หมวกแก๊ป ผ้าพันคอ เสื้อโปโลสีดำ ปลอกแขน และบัตรจิตอาสา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจ พิธีถวายดอกไม้จันทน์อำเภอเมืองเชียงราย ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรอบแรก จำนวน 1,582 คน จากผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมด 8,823 คน
   โอกาสนี้ นายอำเภอเมืองเชียงรายได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ซึ่งจะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีฯ ของจังหวัดเชียงราย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งดงาม และสมพระเกียรติขณะที่ นางสาวจันทนา อ้นคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ได้พูดคุยทำความเข้าใจกับจิตอาสาเฉพาะกิจ ด้านประชาสัมพันธ์ และวันพรุ่งนี้จะได้ชี้แจงทำความเข้าใจในการทำงาน และมอบหมายภารกิจให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจแต่ละคน ซึ่งงานของจิตอาสาเฉพาะกิจด้านประชาสัมพันธ์ จะเป็นเรื่องงานด้านการประชาสัมพันธ์ และงานด้านการรวบรวม-จัดเก็บ การอำนวยความสะดวก การให้ข้อมูลด้านต่างๆ แก่ผู้มาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ สำหรับกำหนดรับสิ่งของพระราชทานของอำเภอเมืองเชียงรายครั้งต่อไป กำหนดวันที่ 21 และ 23 ตุลาคม 2560                                                   ปชส.เชียงราย  ภาพ/ข่าว

  พระเมรุมาศจำลองเชียงรายเสร็จแล้วพร้อมอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ขึ้นประดิษฐาน 

            เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ผ่านมา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ภายในสนามบินเก่า ฝูงบิน 416 เขตเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่าการก่อสร้างเฉพาะโครงสร้างพระเมรุมาศจำลองแล้วเสร็จหมดแล้ว ควบคุมการก่อสร้างโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ทำให้ในเวลา 09.09 น.วันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้ทำการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นประดิษฐาน ณ พระเมรุมาศจำลองดังกล่าวจนเป็นที่เรียบร้อย ส่วนบริเวณโดยรอบอยู่ระหว่างการปรับภูมิทัศน์และสร้างเตาเผาบริเวณด้านข้างด้วย
          นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำหรับโครงสร้างพระเมรุมาศจำลองได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% แล้ว แต่ยังคงโครงเหล็กเอาไว้โดยรอบอยู่เนื่องจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนและพายุเข้าสู่พื้นที่ช่วงตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค.นี้เป็นต้นไป ซึ่งการคงโครงเหล็กเอาไว้จะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถทำการซ่อมแซมได้ง่ายหากว่าเกิดความเสียหายในช่วงที่มีฝนหรือพายุและหากพ้นช่วงเวลาดังกล่าวไปแล้วก็จะได้รื้อถอนโครงเหล็กดังกล่าวออกไปส่วนการปรับภูมิทัศน์นั้นอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกรณีเตาเผาจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ขณะที่การปลูกไม้ดอกประดับต่างๆ นั้นทางเกษตรรับผิดชอบหน้าที่โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการต่อไป.            ปชส.เชียงราย ภาพ/ข่าว              
     
                                   

        

Visitors: 155,682