สกู๊ปพิเศษ1...Unseen บาตรไม้ไผ่สานใหญ่ที่สุดในโลก กุศโลบายขอบิณฑบาตบุญให้คนไทยหยุดทะเลาเบาะแว้งขัดแย้งกัน ขอห้ประชาชนมีความรักสามัคคีปรองดองให้แก่กัน /สกู๊พิเศษ2...เชื่อมโยงหมู่บ้านการค้าชายแดน-การท่องเที่ยวด้าน อ.เชียงของ.....

 ขส.เตรียมรถยนต์สาธารณะรับส่ง ปชช.ฟรี 
            นายสัตวัน มะโนเครื่อง ขนส่งจังหวัดเชียงราย ประชุมชี้แจ้งและซักซ้อมเจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ จิตอาสาเฉพาะกิจงานขนส่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 300 คน ที่ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ บริการรับ-ส่ง ประชาชน ฟรี ซึ่งรถโดยสารที่จะมาให้บริการประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ต้องติดสติ๊กเกอร์ด้านหน้ากระจกรถด้านซ้าย ให้มองเห็นเด่นชัดทุกคัน โดยจัดรถบริการรับ-ส่ง ให้กับประชาชนฟรี ใน 15 เส้นทาง มีรถบริการกว่า 300 คัน โดยได้รับความร่วมมือจากรถสาธารณะในจังหวัดเชียงราย ทั้งรถสองแถว รถบัส รถแท็กซี่ รถสามล้อและรถราง สำหรับจุดจอดรถของประชาชนที่ไปร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯจัดเตรียมไว้ 15 จุดจอดรถได้กว่า 3,500 คัน.                 ปชส.เชียงราย ภาพ/ข่าว

จิตอาสางานประชาสัมพันธ์รวมพลังให้ข้อมูล
พร้อมเชิญ ปชช.ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 
            วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ผ่านมา ที่ ศูนย์การค้าเซนทรัล พลาซา เชียงราย  จิตอาสาเฉพาะกิจงานประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงราย กว่า 50 คน นำโดย นางสาวจันทนา อ้นคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ร่วมกันให้ข้อมูล มอบเอกสารชี้แจงการปฏิบัติตนและการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมทั้งแนะนำเส้นทางการเดินทาง ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายได้จัดเตรียมเส้นทางบริการรับ-ส่งฟรี ให้กับประชาชนที่ไปร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพฤหัสบดีทึ่26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามบินเก่าฝูงบิน 416
          โดยจิตอาสางานประชาสัมพันธ์ได้พูดคุยกับพี่น้องชาวเชียงราย 2 จุด ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงรายและห้างบิ๊กซี เชียงราย มีประชาชนสนใจและสอบถามข้อมูลจำนวนมากและจิตอาสาเฉพาะกิจงานประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงรายจะได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน และเข้าร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้เป็นไปด้วยความงดงาม สมพระเกียรติ.                                                         ปชส.เชียงราย  ภาพ/ข่าว

จัดพิธีรับไฟหลวงพระราชทานสมพระเกียรติ
 จังหวัดเชียงรายอัญเชิญไฟหลวงพระราชทานไปเก็บรักษาไว้ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
       เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560  ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการศาล ทหาร ตำรวจ และข้าราชการพลเรือน ร่วมพิธีรับไฟหลวงพระราชทาน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรี และคณะ พร้อมด้วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เข้าเฝ้าฯ ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 18.30 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรับไฟหลวงพระราชทานไปในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของประชาชน ณ พระเมรุมาศจำลอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 9 แห่ง และส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจำนวน 76 แห่ง รวมทั้งสิ้น จำนวน 85 แห่ง และภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีรับไฟหลวงพระราชทานแล้ว นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีรับไฟหลวงพระราชทานและหีบเพลิงพระราชทาน ของปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ณ สันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล
  จังหวัดเชียงรายได้อัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน จากตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดโคมตะเกียง เพื่อรับไฟหลวงพระราชทานไว้ให้จังหวัดละ 1 ดวง ไปเก็บรักษาไว้ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย รวมทั้งจัดพิธีรับไฟหลวงพระราชทานให้แก่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย                                                                                                    

  นอภ.มอบสิ่งของพระราชทานให้จิตอาสาฯ 
          เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ผ่านมา ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย หมวกแก๊ป ผ้าพันคอ เสื้อโปโลสีดำ ปลอกแขน และบัตรจิตอาสา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจ พิธีถวายดอกไม้จันทน์อำเภอเมืองเชียงราย ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรอบแรก จำนวน 1,582 คน จากผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมด 8,823 คน
   โอกาสนี้ นายอำเภอเมืองเชียงรายได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ซึ่งจะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีฯ ของจังหวัดเชียงราย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งดงาม และสมพระเกียรติขณะที่ นางสาวจันทนา อ้นคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ได้พูดคุยทำความเข้าใจกับจิตอาสาเฉพาะกิจ ด้านประชาสัมพันธ์ และวันพรุ่งนี้จะได้ชี้แจงทำความเข้าใจในการทำงาน และมอบหมายภารกิจให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจแต่ละคน ซึ่งงานของจิตอาสาเฉพาะกิจด้านประชาสัมพันธ์ จะเป็นเรื่องงานด้านการประชาสัมพันธ์ และงานด้านการรวบรวม-จัดเก็บ การอำนวยความสะดวก การให้ข้อมูลด้านต่างๆ แก่ผู้มาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ สำหรับกำหนดรับสิ่งของพระราชทานของอำเภอเมืองเชียงรายครั้งต่อไป กำหนดวันที่ 21 และ 23 ตุลาคม 2560                                                   ปชส.เชียงราย  ภาพ/ข่าว


                                   

                                                                                                                   

Visitors: 156,403