สกู๊ปพิเศษ1...Unseen บาตรไม้ไผ่สานใหญ่ที่สุดในโลก กุศโลบายขอบิณฑบาตบุญให้คนไทยหยุดทะเลาเบาะแว้งขัดแย้งกัน ขอห้ประชาชนมีความรักสามัคคีปรองดองให้แก่กัน /สกู๊พิเศษ2...เชื่อมโยงหมู่บ้านการค้าชายแดน-การท่องเที่ยวด้าน อ.เชียงของ.....

 

เทศบาลนครเชียงรายจัด
-แห่พระแวดเวียง
-เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ยิ่งใหญ่
 
 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561ผ่านมา เวลา 17.00 น. พลตำรวจเอกชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกในงานประเพณีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แวดเวียงเจียงฮาย พร้อมร่วมพิธีใส่บาตรดอกไม้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ณ สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติเชียงราย จ.เชียงราย · 
จากนั้นเวลา 19.00 น. ร่วมกันทำพิธี" เปิดเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 15 "โดยมี พลตำรวจเอกชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย แขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดเทศบาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 15 เพื่อเป็นการเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และเป็นการปลุกกระแสการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ณ สวนตุงและโคมเชียงรายฯ จ.เชียงราย 
Visitors: 164,343