สกู๊ปพิเศษ1...Unseen บาตรไม้ไผ่สานใหญ่ที่สุดในโลก กุศโลบายขอบิณฑบาตบุญให้คนไทยหยุดทะเลาเบาะแว้งขัดแย้งกัน ขอห้ประชาชนมีความรักสามัคคีปรองดองให้แก่กัน /สกู๊พิเศษ2...เชื่อมโยงหมู่บ้านการค้าชายแดน-การท่องเที่ยวด้าน อ.เชียงของ.....

 

 คึกคัก...ชาวเชียงราย นักท่องเที่ยวแห่ชิม ลิ้นจี่ สับปะรดนางแล"น้องหงส์" สาว มรภ สวนสุนันทาคว้า'ออเจ้าธิดาลิ้นจี่'
     

           เมื่อวันที่ 17พ.ค. 61ที่บริเวณสวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย  โดยเทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดประชารัฐงาน "ลิ้นจี่ของดีนครเชียงราย" โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างวันที่ 16-18 พ.ค.2561 เพื่อส่งเสริมการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าท้องถิ่น สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าโอทอป และผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ได้มีพื้นที่ทำการค้าขายผลิตภัณฑ์และผลิตผลของตัวเอง และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธนามณีเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่าาการจัดงานครั้งนี้เป็นโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมส่งเสริมตลาดป*เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 17 พ.ค.2561 ที่ลานรำวงย้อนยุคถนนคนเดิน สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลนครเชียงราย
       ด้านนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดกิจกรรมส่งเสริมตลาดประชารัฐ “ลิ้นจี่ของดีนครเชียงราย” ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ระหว่างวันที่ 16-18 พ.ค.2561 เพื่อส่งเสริมการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าท้องถิ่น สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าโอทอป และผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ได้มีพื้นที่ทำการค้าขายผลิตภัณฑ์และผลิตผลของตัวเอง และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย มีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.เชียงราย กล่าวต้อนรับ นายวันชัย จงสุทธนามณี กล่าวรายงาน มีประชาชนในชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครเชียงราย เที่ยวชมงานกว่า 500 คน
          สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ กิจกรรมบันเทิงบนเวที การจำหน่ายผลผลิตลิ้นจี่และผลไม้ต่างๆที่ปลูกในเขตเทศบาลนครเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียง การจำหน่ายผักปลอดสารพิษ การจำหน่ายสินค้าโอทอป การประกวดออเจ้าธิดาลิ้นจี่ ด้วยการแต่งชุดไทย ผลการประกวด “น้องหงส์” น.ส.ประภาศิริ อินทะรังสี อายุ 20 ปี นักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัราชภัฎสวนสุนันทา ชาว ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย   ภาพข่าว/เชียงรายทูเดย์

 

 
 
 
 
          
Visitors: 159,475